Офис:

Сливен, пл. „Ал. Стамболийски“ 1, к-с „ПЕЧ“, етаж IV,
тел./факс: 044 662 662, email: office@compass-sl.com

Печатница:
Индустриална зона, ул. „Есперанто“ 1