Микроинвест Склад PRO

Ето и кратко представяне на възможностите на продукта: Поддържане на всички функции от Microinvest Склад и Microinvest Коктейл; Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните.; Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции; Дървовидни структури на всички номенклатури; Съвместим интерфейс и познат графичен стил; Възможност за различни графични изгледи; Цялостна система за управление на бизнеса...

Микроинвест Делта PRO

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат...

Микроинвест Офис Пакет

Microinvest Офис Пакет е набор от четири програми – Microinvest Склад, Microinvest Делта, Microinvest ТРЗ и ЛС и Microinvest Офис Организатор. Чрез тези програми се обхваща пълната дейност на съвременното предприятие – от управлението на складови наличности, последващото им счетоводно отчитане, калкулиране на заплатите и осигуровки за служещите във фирмата до офис организацията и следене на срещите с партньори, клиенти и потребители. Microinvest...

Микроинвест Склад

Microinvest Склад е система за управление и отчетност на складове на едро и дребно, която дава възможност за следене и водене на неограничен брой складове в неограничен брой фирми. Проектирана е за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа. Програмата притежава следните функционални възможности: Доставка и продажба на стоки; Фактуриране на стоки и услуги по предварително зададена цена; ...

Микроинвест Invoice PRO

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране от ново поколение. В продукта има възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури и др. В Microinvest Invoice Pro са включени всички необходими атрибути за издаване на документи според последните промени на българското законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква...