Microinvest Офис Пакет е набор от четири програми – Microinvest Склад, Microinvest Делта, Microinvest ТРЗ и ЛС и Microinvest Офис Организатор. Чрез тези програми се обхваща пълната дейност на съвременното предприятие – от управлението на складови наличности, последващото им счетоводно отчитане, калкулиране на заплатите и осигуровки за служещите във фирмата до офис организацията и следене на срещите с партньори, клиенти и потребители.

Microinvest Офис Пакет постига максимална ефективност при управление на бизнеса и се реализират следните основни предимства:

  • Пълно автоматизиране на дейността с обхващане на всички отдели в предприятието;
  • Ниска обща цена и пълна съвместимост на продуктите помежду им;
  • Еднотипни програми, интегрирани и работещи съвместно в офиса;
  • Намаляване на разходите по поддръжка и актуализация на софтуера;
  • Обединен поток от данни с възможност за обмен на информация и общи справки.

Microinvest осигурява широк спектър от функционални модули и елиминира необходимостта от изграждане на конвертори и експорт на данни от и до други програми, като това естествено рязко намалява цената за поддръжка на системата.

Изборът на един производител на софтуер решава и проблема със съвместимостта на системата и актуализация на продуктите.

Разпределението на програмите е:

  • Microinvest Склад – система за управление на складово стопанство;
  • Microinvest Делта – система за двустранно счетоводство с връзка към складовата система;
  • Microinvest ТРЗ и ЛС – система за автоматизиране на ТРЗ и Личен състав;
  • Microinvest Офис Организатор – система за планиране и контрол на мениджмънта.

Допълнително могат да бъдат интегрирани и всички други продукти на Microinvest. Цялата система може да работи многофирмено, в мрежа, с различни права на достъп за всеки един потребител.