Microinvest Лизинг е комплексна система за автоматизация на лизинговата дейност. Програмата обхваща процеса на плащанията на сумите по лизинговия договор. Продуктът има следните функционални възможности:

 • Дефиниране на различни видове лизингови схеми;
 • Издаване на касови бележки с възможност за повторното им разпечатване;
 • Номенклатури за Партньори, Оператори, Лизингови схеми и Договори;

Директен импорт на направени продажби от Microinvest Склад, Microinvest Коктейл, Microinvest Junior, Microinvest GSM склад.

При сключване на Лизингов договор може да се генерират три вида договори:

 • Договор за покупко-продажба на изплащане;
 • Договор за лизинг (оперативен лизинг);
 • Договор за лизинг (финансов лизинг).

Microinvest Лизинг е програма необходима за всички фирми, които продават стоки на лизинг. Тя ще Ви помогне да следите плащанията на сумите по лизинговия договор.

Предимства на програмата са:

 • Следене на плащания, падежи, бъдещи приходи, печалби и т.н.;
 • Лесна, подредена и удобна за работа;
 • Обработка на всички основни операции и дейности;
 • Високо бързодействие, дори на много слаби компютри;
 • Съвместимост с всички Windows системи;
 • Работи с всички видове принтери;
 • Много, много, много справки…