Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране от ново поколение. В продукта има възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури и др. В Microinvest Invoice Pro са включени всички необходими атрибути за издаване на документи според последните промени на българското законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква инсталирането на сървър, данните са напълно защитени като се дава възможност на всяка фирма да свърже офисите си в обща система за фактуриране. Особено интересна е възможността счетоводни кантори да получават документи в реално време, да ги обработват незабавно и дори да асистират на клиентите си при издаването им, било то от другия край на света.

Microinvest Invoice Pro е съвместима с всички 32 и 64-битови операционни системи на Microsoft, включително Windows Vista и Windows 7.

Microinvest Invoice Pro поддържа експорт на информация до счетоводните продукти на Microinvest, както и директен импорт на документи от Microinvest Склад Pro.

Основните предимства на Microinvest Invoice Pro са:
Нов инсталатор с възможност за сваляне на компонентите от Интернет;
Лека, компактна и напълно безплатна програма;
Лесна, подредена и удобна за работа;
Съвместимост с най-новите Windows системи;
Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
Анулиране на документ;
Работи с всички видове принтери;
Създаване на обща фактура от много стокови разписки;
Възможност за работа по Интернет на една фирма с отдалечени офиси;
Гъвкава система за номерация на документи;
Архивиране и възстановяване на данните;
Конверсия на данни от Microinvest Invoice;
Издаване на електронна фактура (eFaktura);
Възможност за работа с повече от една банкови сметки;
Набор справки за анализ на данните.
Импорт на номенклатури от Microinvest Склад Pro.

Microinvest Invoice Pro е помощно средство за автоматизация на Вашия бизнес. Програмата позволява лесно създаване на документи и последващото им прехвърляне и обработка в професионален счетоводен продукт. Вградената система за помощ и настройка позволяват продукта да бъде настроен за всеки потребител, като в зависимост от конкретните изисквания програмата предлага адаптивни функции.

Продуктът е безплатен!